top of page

Algemene Voorwaarden

Mirjam Meijer is gevestigd in Dronten en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 56771738. De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Mirjam Meijer en de opdrachtgevers. Mirjam Meijer accepteert geen Algemene Voorwaarden van andere partijen, tenzij dit duidelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 

 

ALGEMEEN

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mirjam Meijer. Ook als er andere ZZP-ers opdrachten uitvoeren namens Mirjam Meijer gelden deze Algemene Voorwaarden.

 

TARIEVEN

De prijzen van de arrangementen zijn inclusief 21% btw en niet onderhandelbaar.

Is de opdracht op een zaterdag, dan komt over het bedrag van het arrangement een toeslag van 10%. Is de opdracht op een zondag, dan is de toeslag 20%.
Is de aanvang van de opdracht vóór 08.00 uur dan wordt er over de tijd tussen aanvang en 08.00 uur een toeslag gerekend van

€ 25,- per half uur (inclusief 21% btw).

REISKOSTENVERGOEDING

De gemaakte reiskosten van de opdrachtnemer zijn exclusief 21% btw, dit wordt op de factuur verrekend.

Mocht het nodig zijn om de opdracht met meerdere opdrachtnemers uit te voeren, dan komen de reiskosten en parkeerkosten van deze opdrachtnemers ook voor rekening van de opdrachtgever.

 

BETALING/RESERVERING

De betaling van de factuur dient minimaal 2 weken voor de trouwdatum te zijn ontvangen. In geval van geen betaling, zal de opdracht niet door de opdrachtnemer worden uitgevoerd.

De opdracht is definitief, zodra de aanbetaling (dit is de helft van het arrangementsbedrag) is ontvangen op rekeningnummer NL16 SNSB 0772 9958 77 ten name van M.E. Meijer. Mocht de aanbetaling uitblijven, dan vervalt de opdracht.

Voor opdrachten in het buitenland zijn de reis- en verblijfskosten voor rekening van de opdrachtgever.

 

ANNULERING

Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever, wordt de aanbetaling niet gerestitueerd, mits de opdrachtgever schriftelijk kan aantonen dat het overmacht is, waardoor de opdracht niet door kan gaan. Bij annulering van de opdracht ná de proefsessie door de opdrachtgever, wordt de aanbetaling niet gerestitueerd.

AANSPRAKELIJKHEID

Mirjam Meijer is niet aansprakelijk voor schade die aan de opdrachtgever wordt toegebracht, tenzij er bewezen sprake van opzet is. Mirjam Meijer is niet aansprakelijk voor allergische reacties of ontstekingen die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de toegepaste producten en materialen.

bottom of page